Σύμβουλος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης ISO-HACCP

Η εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης ISO – HACCP τις περισσότερες φορές για τις επιχειρήσεις είναι ένα «αναγκαίο κακό» που προσθέτει επιπλέον γραφειοκρατία στο ήδη φορτωμένο εργασιακό πρόγραμμα. Αυτό προκύπτει συνήθως από τη λανθασμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ίδιων των προτύπων ISO, τα οποία, εν αντιθέσει, προδιαγράφουν όχι μόνο την εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης αλλά και τη σταθερή υψηλή ποιότητα προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Με εμφανή την αναγκαιότητα ανθρώπων καταρτισμένων και έμπειρων σε θέματα ποιότητας και σε θέματα ασφάλειας τροφίμων, μπορώ να προσφέρω υπηρεσίες χρήσιμες αλλά και ουσιαστικές όσον αφορά στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη αλλά και τη βελτίωση ήδη εφαρμοζόμενων συστημάτων διαχείρισης ISO – HACCP της δικής σας επιχείρησης, πάντα με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες ώστε το Σύστημα Διαχείρισης να είναι λειτουργικό και συνάμα αποδοτικό, εύχρηστο και όχι χρονοβόρο για το προσωπικό:

 • Με επιτόπιες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της επιχείρησή σας όσες φορές κριθεί απαραίτητο (και από εσάς)
 • Με εμπεριστατωμένη μελέτη των λειτουργικών διαδικασιών της δικής σας επιχείρησης
 • Με επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει καθημερινά κάθε επιχείρηση
 • Με στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στα μέτρα της δικής σας επιχείρησης

Σύντομη Περιγραφή Προτύπων:

 • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας - Απαιτήσεις»: Καθορίζει τις απαιτήσεις για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας ώστε ένας οργανισμός
  • Να μπορεί να αποδείξει την ικανότητά του να παρέχει με συνέπεια προϊόντα / υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και
  • Να επιδιώξει την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωσή του και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Δημοσιεύτηκε η νέα έκδοση ISO 9001:2015
 • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 «Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων» :
  • Προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων προκειμένου οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων να καταδεικνύουν την ικανότητά τους στον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων.
  • Είναι εφαρμοστέο σε όλους, ανεξαρτήτως μεγέθους, τους οργανισμούς που εμπλέκονται στην αλυσίδα τροφίμων και επιθυμούν αν εφαρμόσουν συστήματα για τη συνεπή παροχή ασφαλών προϊόντων.
 • ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 «Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Απαιτήσεις με καθοδήγηση για χρήση» :
  • Προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης προκειμένου ένας οργανισμός να αναπτύξει και να εφαρμόσει μία πολιτική και στόχους που λαμβάνουν υπόψη νομικές και άλλες απαιτήσεις και πληροφορίες σχετικά με σημαντικές περιβαλλοντικές θέσεις και απόψεις. Δημοσιεύτηκε η νέα έκδοση ISO 14001:2015
 • ISO 13485:2003 «Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα – Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας» :
  • Προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας όπου ένας οργανισμός αποδεικνύει την ικανότητά του να παρέχει ιατροτεχνολογικά προϊόντα και σχετικές υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών αλλά και τις κανονιστικές απαιτήσεις.
 • OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801:2002 «Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία»:
  • Παρέχει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ώστε να καθιστά ικανό κάποιον οργανισμό να ελέγχει την επαγγελματική επικινδυνότητα και να βελτιώνει την επίδοσή του.

HACCP : Το σύστημα HACCP αποτελεί μία συστηματική προσέγγιση στην αναγνώριση των μικροβιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων των διαδικασιών που ακολουθούνται από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση των τροφίμων, στην εκτίμηση των κινδύνων και τελικά στον έλεγχό τους.

pic-3

Στοιχεία Επικοινωνίας

Έλενα Αντωνογιαννάκη

Χημικός Μηχανικός

Τηλ./Fax : 2821049112

Κινητό Τηλ. : 6976051789

e-mail : elenant1@otenet.gr

Διεύθυνση : Τ.Θ. 747, Τ.Κ. 73142 Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανίων

pic-4